Cokrowibowo, Sugiarto, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia